Certifikovaná firma Milan Viktor - VIKI, Trebišov

pages

Železničné  vÁHY


 
RSS
     Celooceľová váha pre statické váženie
     vagónov.
     Vložná železničná váha pre váženie    
     dvojosových alebo štvorosových
     železničných vozňov pri ich    
     plnení/nakladaní, prípadne pri kontrole
     ich hmotnosti.

       
     Pevná železná unikátna konštrukcia, vyrábaná podľa platných predpisov a noriem pre produkty dodávané železniciam SR. Pri výrobe je použitá oceľ, ktoré spĺňa prísne požiadavky na kvalitu a pevnosť celkovej konštrukcie. Povrch je upravený špeciálnym náterom odolným vode, soliam a agresívnym materiálom.
     Vďaka svojmu dizajnu nie sú potrebné žiadne betónové základy a úpravy terénu.
 • Celoželezné prevedenie
 • Bez potreby betónový základov
 • Digitálne prevedenie váhovej elektroniky s krytím IP68
 • Váženie ako na klasickej mostovej váhe
 • Údaje o vážení spracované v PC
 • Možnosť pripojenia rôznych periférnych zariadení podľa požiadaviek
THS
     Vložná železničná váha pre váženie
     dvojosových alebo štvorosových
      železničných vozňov pri ich
      plnení/nakladaní, prípadne pri kontrole
      ich hmotnosti.

       

     Váha pozostáva z dvoch vážiacich mostov, vložených do profilu trate v stanovenom mieste. Koľajový zvršok v mieste inštalácie váhy musí byť opatrený drevenými pražcami s klznými výhybkovými stoličkami.
     Vážiace mosty sú tvorené vážiacimi rámami, ktoré sú vyrábané v dvoch základných veľkostiach. Rozostup medzi vážiacimi rámami ako aj kombinácia použitých dĺžok vážiacich rámov sa stanovuje podľa požiadaviek prevádzkovateľa váhy na rozsah rozmerov podvozkov, ktoré budú na váhe vážené.
Vlastnosti:
 • vhodná na váženie vagónov
 • dĺžka vážnych polí 2600 a 5200 mm
 • váživosť 100 ton
 • celonerezové snímače s krytím IP 68
 • nie sú potrebné žiadne stavebné základy pod váhu
 • hydraulické dvíhanie vagóna do výšky 15 mm
 • konfigurácia váhy podľa požiadaviek zákazníka
 • možnosť posielania údajov o vážení do PC
 • svetelná a zvuková signalizácia prejazdu váhou
 • rýchla inštalácia váhy cca 3 dni
 • spracovanie údajov v PC programe
Technické parametre váhy
 • trieda presnosti III
 • dolná medza váživosti M min 1 000kg
 • horná medza váživosti M max / 1 vážiaci rám 2 x 50 000 kg
 • horná medza váživosti M max 100 000 kg
 • overovacia hodnota dielika e = d = 50 kg
 • pracovná teplota -10 až + 40°C
 • napájacie napätie 230V / 50Hz