Certifikovaná firma Milan Viktor - VIKI, Trebišov

pages

  vÁHY vyhodnocovacie zariadenia


enzometrickým mostíkom
Vyhodnocovacie zariadenie typ INTELLIGENT JVT 10
INTELLIGENT JVT 10

   je produktom, ktorý umožňuje nulovanie, tárovanie/odpočítanie      hmotnosti obalu/,  pevné nastavenie táry,  počítanie kusov, zobrazenie údaja hmotnosti 10 x  presnejšie, zobrazenie brutto hmotnosti     / netto + hmostnosť vytarovaného obalu/. Má dobre viditeľný  LED displej s možnosťou nastavenia svietivosti,  sériové  rozhranie  RS 232  pre  pripojenie  k tlačiarni, počítaču, alebo k elektronickej registračnej pokladnici.
   Možnosť  zabudovania  rozhrania  RS 485  pre  diaľkový  prenos dát. K vyhodnocovacej  jednotke  INTELLIGENT JVT 10  je  možné   pripojiť  aj externý LED displej s veľkosťou čísel až 100 mm, v prípade ak je vyhodnocovacia jednotka umiestnená ďalej od váhy. Jednotka  je  v  antikorovom  prevedení.  K  jednotke  je  možné  pripojiť  releový  modul s  možnosťou nastavenia až osem úrovní hladín  (spínačov) pre použitie v dávkovacích váhach  alebo pre riadenie procesov. Možnosť pripojenia aj modulu s prúdovým výstupom 0 až 20 mA alebo 4 až 20 mA pre riadenie  technologických procesov. Možnosť zabudovania vnútornej batérie pre udržanie hodnôt váženia po odpojení od siete. Možnosť napájania zo zapažovača auta alebo externej batérie.
Objednávkové číslo - 845
yhodnocovacia jednotka hermeticky uzavretá  

     Objednávkové číslo – 846 

Vyhodnocovacia jednotka rozšírená (tlač dátumu a času)
    Objednávkové číslo – 847

Vyhodnocovacia. jednotka rozšírená (tlač dátumu a času) hermeticky uzatvorená        

      Objednávkové číslo – 848