Certifikovaná firma Milan Viktor - VIKI, Trebišov

pages

cestnÉ a mostné  vÁHY


                        DTW    

    Dvojdráhová nízkoprofilová mostová  
    váha s výškou iba 22 cm. Celo železné
    prevedenie, vhodná aj pre nájazdovú aj
    zapustenú verziu.


                         

Vážiaci most:
     Inovatívna dvojdráhová mostová váha, vyrobená z kvalitných materiálov, ľahko prenositeľná a inštalovateľná vďaka svojím malým rozmerom a hmotnosti, čo predstavuje efektívne riešenie pri zohľadnení času, priestoru a údržbu váhy. Váha pozostáva z vážiacich modulov, každý o rozmere 4,5 x 1m. Váhu je možné položiť na rovnú spevnenú plochu.
 • Presné a univerzálne vážiace plošiny, vhodné pre všetky druhy váhových aplikácií ako priemysel, farmy, logistické centrá, skládky
 • Extrémne pevná – len 22 cm vysoká. Inštalovateľná na rovný spevnený povrch bez potreby základov, na manipuláciu postačuje štandardný vysokozdvižný vozík
 • Pevná železná konštrukcia s priečne pruhovanou štruktúrou, konštruovaná podľa európskej normy určujúca  maximálne zaťaženie na koleso a nápravu
 • Opieskovaná a nalakovaná s dvojzložkovým epoxidovým náterom, odolné voči korózií
 • Patentované vážiace moduly
 • Modulárna konštrukcia umožňuje budúce rozšírenie váhy
Váhová elektronika:
     Mosty sú uložené na analógových alebo plne digitálnych snímačoch v nerezovom prevedení. Signál zo snímačov je vedený cez zlučovaciu krabičku do digitálnej vyhodnocovacej jednotky s možnosťou pripojenia rôznych periférnych zariadení ako diaľkový displej, PC s obslužným programom, tlačiareň, ovládacie prvky atď.
 • Celonerezové prevedenie s krytím IP 68
 • Odolné voči prachu a vode
 • Počet overovacích dielikov 4000
 • Trieda presnosti III
 • Teplotný rozsah od -20° až 40°C
                       

Príslušenstvo:
     K váhe je možné dodať rôzne prídavné príslušenstvo pre riadenie a obsluhu váhy a spracovanie údajov o vážení.
 • Bezobslužné váženie čipovými kartami
 • Kamerový systém pre sledovanie prevádzky
 • Dotykový terminál
 • Závory a svetelná signalizácia
 • Diaľkový displej
 • Pripojenie do podnikovej siete LAN, WIFI, priemyselnej zbernice PROFIBUS, USB.....
 • Programové vybavenie s možnosťou napojenia na podnikovú databázu
 • iné
model     rozmer  (m) váživosť  (kg) dielik  (kg)
DTW 9 9 x 3 15000 / 30000 5 / 10
DTW 14 14 x 3 30000 / 60000 10 / 20
DTW 18 18 x 3 30000 / 60000 10 / 20
Cena: 0,00 €
WBC
     Mostová váha z prefabrikovaných
     železobetónových mostov. Vhodná pre
     nájazdovú aj zapustenú verziu váženia.

                
         


Vážiaci most:
      Vážiaci most železobetónovej konštrukcie, ktorá zabezpečuje vysokú stabilitu a odolnosť proti poveternostným vplyvom. Mosty sú po svojej pozdĺžnej a priečnej strane olemované železným profilom typu U, ktorý zabraňuje poškodzovaniu a odlamovaniu z vážiaceho mostu pri náhodnom údere vozidla a manipulačného stroja. Taktiež zvyšuje jeho pevnosť a zabezpečuje stabilitu aj po dlhom používaní.
Most je mrazuvzdorný, odolný voči soliam a agresívnym materiálom, vibrovaný na požadovanú pevnosť. Vážny most je tvorený modulárnou konštrukciou s dĺžkou modulov 6, 7, 8 a 9 m, čo umožňuje zložiť váhu podľa požiadaviek zákazníka. Váha môže byť v nájazdovom prevedení alebo v zapustenom prevedení.
 • Dlhá životnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Výška od základnej pätky 37 cm
 • Vhodná pre zapustenú aj nájazdovú verziu
 • Dĺžka 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 24 m
 


Váhová elektronika:
     Mosty sú uložené na analógových alebo plne digitálnych snímačoch v nerezovom prevedení. Signál zo snímačov je vedený cez zlučovaciu krabičku do digitálnej vyhodnocovacej jednotky s možnosťou pripojenia rôznych periférnych zariadení ako diaľkový displej, PC s obslužným programom, tlačiareň, ovládacie prvky atď.
 • Celonerezové prevedenie s krytím IP 68
 • Odolné voči prachu a vode
 • Počet overovacích dielikov 4000
 • Trieda presnosti III
 • Teplotný rozsah od -20° až 40°C
                             
Príslušenstvo:
     K váhe je možné dodať rôzne prídavné príslušenstvo pre riadenie a obsluhu váhy a spracovanie údajov o vážení.
 • Bezobslužné váženie čipovými kartami
 • Kamerový systém pre sledovanie prevádzky
 • Dotykový terminál
 • Závory a svetelná signalizácia
 • Diaľkový displej
 • Pripojenie do podnikovej siete LAN, WIFI, priemyselnej zbernice PROFIBUS, USB.....
 • Programové vybavenie s možnosťou napojenia na podnikovú databázu
 • iné
         
                                              
model     rozmer  (m) váživosť  (kg) dielik  (kg)
WBC 7 7 x 3 15000 / 30000 5 / 10
WBC 8 8 x 3 20000 / 40000 10 / 20
WBC 9 9 x 3 20000 / 40000 10 / 20
WBC 12 12 x 3 30000 / 60000 10 / 20
WBC 14 14 x 3 30000 / 60000 10 / 20
WBC 16 16 x 3 30000 / 60000 / 80000 10 / 20
WBC 18 18 x 3 30000 / 60000 / 80000 10 / 20
Cena: 0,00 €
                        WBCS  
   Mostová váha železo-betónovej
   konštrukcie   s nosníkmi profilu
   I a betónovou výplňou.    
   Vhodná najmä pre nájazdové prevedenie.
   Výška len 27 cm.

         


Vážiaci most:

Konštrukcia váhy pozostáva z nosných profilov typu I a zo železo betónovej výplne. Železné profily zároveň plnia funkciu bočných zábran pri pohybe vozidla cez váhu. Celková šírka váhy je 3,33 m, užitočná šírka váhy je 3 m. Výška vážiacej plochy váhy dosahuje len 27 cm od základovej pätky, čo umožňuje bezproblémový nájazd a zjazd vozidla.
Most je mrazuvzdorný, odolný voči soliam a agresívnym materiálom, vibrovaný na požadovanú pevnosť. Vážny most je tvorený modulárnou konštrukciou s dĺžkou modulov 6, 7 a 8 m, čo umožňuje zložiť váhu podľa požiadaviek zákazníka. Váha je vhodná výhradne pre nájazdové prevedenie.
 • Dlhá životnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Výška od základnej pätky 27 cm
 • Vhodná pre nájazdovú verziu
 • Dĺžka 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18 m
   
       
Váhová elektronika:

Mosty sú uložené na analógových alebo plne digitálnych snímačoch v nerezovom prevedení. Signál zo snímačov je vedený cez zlučovaciu krabičku do digitálnej vyhodnocovacej jednotky s možnosťou pripojenia rôznych periférnych zariadení ako diaľkový displej, PC s obslužným programom, tlačiareň, ovládacie prvky atď.
 • Celonerezové prevedenie s krytím IP 68
 • Odolné voči prachu a vode
 • Počet overovacích dielikov 4000
 • Trieda presnosti III
 • Teplotný rozsah od -20° až 40°C
                           
Príslušenstvo:

K váhe je možné dodať rôzne prídavné príslušenstvo pre riadenie a obsluhu váhy a spracovanie údajov o vážení.
 • Bezobslužné váženie čipovými kartami
 • Kamerový systém pre sledovanie prevádzky
 • Dotykový terminál
 • Závory a svetelná signalizácia
 • Diaľkový displej
 • Pripojenie do podnikovej siete LAN, WIFI, priemyselnej zbernice PROFIBUS, USB.....
 • Programové vybavenie s možnosťou napojenia na podnikovú databázu
 • iné
                   
                                                        
model     rozmer  (m) váživosť  (kg) dielik  (kg)
WBC 6 6 x 3 15000 / 30000 5 / 10
WBC 7 7 x 3 15000 / 30000 5 / 10
WBC 8 8 x 3 20000 / 40000 10 / 20
WBC 12 12 x 3 30000 / 60000 10 / 20
WBC 14 14 x 3 30000 / 60000 10 / 20
WBC 16 16 x 3 30000 / 60000 / 80000 10 / 20
WBC 18 18 x 3 30000 / 60000 / 80000 10 / 20
Cena: 0,00 €
                       WBSY
   Celo železná mostová váha vhodná pre
   nájazdové prevedenie. Celková výška
   váhy len 30 cm.

                                                                                   
Vážiaci most:

Konštrukcia váhy pozostáva z nosných profilov typu I a zo železných panelov uchytených medzi týmito profilmy. Užitočná šírka váhy je 3 m. Výška váhy dosahuje len 30 cm od základovej plochy, čo umožňuje bezproblémový nájazd a zjazd vozidla. Váha je prenositeľná aj na iné pracovisko, na manipuláciu postačuje štandardný vysokozdvižný vozík.
 • Vhodná pre všetky druhy váhových aplikácií ako priemysel, farmy, logistické centrá, skládky
 • Hladký povrch váhy
 • Dvojzložkový náter odolný voči korózií
 • Modulárna konštrukcia umožňuje budúce rozšírenie váhy
     

                 
Váhová elektronika:

Mosty sú uložené na analógových alebo plne digitálnych snímačoch v nerezovom prevedení. Signál zo snímačov je vedený cez zlučovaciu krabičku do digitálnej vyhodnocovacej jednotky s možnosťou pripojenia rôznych periférnych zariadení ako diaľkový displej, PC s obslužným programom, tlačiareň, ovládacie prvky atď.
 • Celonerezové prevedenie s krytím IP 68
 • Odolné voči prachu a vode
 • Počet overovacích dielikov 4000
 • Trieda presnosti III
 • Teplotný rozsah od -20° až 40°C
                 
Príslušenstvo:

K váhe je možné dodať rôzne prídavné príslušenstvo pre riadenie a obsluhu váhy a spracovanie údajov o vážení.
 • Bezobslužné váženie čipovými kartami
 • Kamerový systém pre sledovanie prevádzky
 • Dotykový terminál
 • Závory a svetelná signalizácia
 • Diaľkový displej
 • Pripojenie do podnikovej siete LAN, WIFI, priemyselnej zbernice PROFIBUS, USB.....
 • Programové vybavenie s možnosťou napojenia na podnikovú databázu
 • iné
                             
                                         
model     rozmer  (m) váživosť  (kg) dielik  (kg)
WBSY 8 8 x 3 15000 / 30000 5 / 10
WBSY 16 16 x 3 30000 / 60000 10 / 20
WBSY 18 18 x 3 30000 / 60000 10 / 20
Cena: 0,00 €